Acupunctuur is een onderdeel van de Chinese Geneeswijze (TCM – Traditional Chinese Medicine).naalden
Bij deze geneeswijze horen nog vele andere therapieën, zoals bijvoorbeeld dieet, massage, het gebruik van kruiden, Tai Ji, Qi Gong etc.

Een algemene noemer van de TCM is, dat zij niet alleen tot doel heeft, bestaande klachten te genezen, maar eveneens het doel, patronen van verstoring op tijd te onderkennen en mogelijke klachten en ziekten te voorkomen.
In de acupunctuur wordt gewerkt met fijne naalden, die in precies omschreven acupunctuurpunten op het lichaam gezet worden en tijdens een behandeling daar enige tijd (circa 20 minuten) verblijven. Welke punten men kiest, hangt af van de diagnose. Aan deze wordt daarom ook tijdens de eerste afspraak relatief veel tijd besteed.
Tussen de verschillende acupunctuurpunten bestaan functionele verbindingen, waardoor het mogelijk is, het lichaam op verschillende wijze te stimuleren.
Een gezond lichaam is uit zich zelf continue ermee bezig de homeostase te herstellen en te handhaven, d.w.z. het evenwicht van alle lichaamsfuncties, waarbij hij zich voortdurend aan veranderingen aanpast. Er is homeostase als alle lichaamsfuncties en processen in evenwicht zijn met alle interne en externe omstandigheden en veranderingen.
Bij de homeostase horen alle processen in het lichaam, dus ook de emoties.
Met behulp van acupunctuur tracht je bij een verstoring van de homeostase de weg weer vrij te maken. Hierbij worden lichaam en psyche tegelijk behandeld. De verschillende punten geven het lichaam de richting aan, in die hij moet werken om de verstoringen op te heffen.

Behalve met naalden werkt men in de acupunctuur ook met moxa. Moxa is een kruid, bijvoet, dat in gedroogde en meestal geperste vorm gebruikt wordt, om het lichaam energie toe te voegen.